STARUCHA

STARUCHA

wg powieści „Starucha” Daniiła Charmsa

reżyseria: Igor Gorzkowski

scenografia: Robert Pludra

Starucha trzyma zegar bez wskazówek, z którego jednak da się odczytać godzinę. Ta sytuacja otwiera świat dziwnych, absurdalnych zdarzeń, świat, w którym granicę między życiem a śmiercią można przekraczać w każdą stronę, a zwykłe czynności, jak kupowanie chleba czy picie wódki prowadzą do nieprzewidywalnych skutków. Sąsiad-gawędziarz, przyjaciel-filozof i kobieta-romantyczne złudzenie towarzyszą Daniłowi w zmaganiach z nieustannie zmieniającą się rzeczywistością.

Igor Gorzkowski sięga do twórczości jednej z najbardziej intrygujących grup artystycznych pierwszej połowy XX wieku. Rekonstruuje teatr oberiutów, wczytując się nie tylko w tekst najdłuższej prozy Charmsa – powieści Starucha, lecz także w manifest i biografie członków OBERIU. Spod groteskowo-onirycznego sztafażu wyziera lęk przed nieuchronnością śmierci i zapowiedź tragicznych losów członków grupy.

obsada: Wiktoria Gorodeckaja (Teatr Narodowy), Anna Sroka-Hryń,
Adam Ferency (Teatr Dramatyczny), Andrzej Mastalerz (Teatr Powszechny), Kamil Pruban (Akademia Teatralna)/Jarosław Sacharski, Bartłomiej Bobrowski (Teatr Narodowy)