#bezpieczniwteatrze

Cze 21, 2020 | 0 komentarzy

Regulamin na czas COVID-19 #bezpieczniwteatrze

Szanowni Widzowie,

Otwieramy się dla Państwa! Zapraszamy na spektakle początkowo w warunkach plenerowych. Poniżej przedstawiamy kilka zasad zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, które wprowadziliśmy dla zachowania wspólnego bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników na czas trwania epidemii.

1.  Teatr otwieramy dla widzów na godzinę przed planowanym wydarzeniem.
2.  Obsługa widowni skieruje do wyznaczonego miejsca prezentacji spektaklu lub drzwi wejściowych, w zależności od  miejsca wydarzenia, celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek. Prosimy o zachowanie na terenie teatru i przed teatrem dystansu społecznego min. 1,5 m, w kolejce do wejścia lub kas min. 2 m.
3.  Bilety sprawdzane są bezdotykowo a nasza obsługa pracuje w rękawiczkach i przyłbicach.
4.  Przy wejściach na teren prezentacji spektaklu lub w wejściu do Teatru umieszczone są pojemniki ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji dłoni oraz oznaczone pojemniki do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej.
5.  Na terenie teatru obligatoryjne jest zasłanianie ust i nosa. W kasie teatru można kupić maseczki.
6.  Obsługa ma prawo odmówić wejścia do teatru osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.
7.  W teatrze nie działają szatnie ani bufet.
8.  Udostępniamy połowę widowni –  co drugie miejsce w każdym rzędzie  z możliwością zajęcia miejsc obok siebie przez osoby mieszkające wspólnie oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie asystenta.
9.  Miejsca na widowni są nienumerowane, obsługa wskaże miejsca możliwe do zajęcia.
10. Wszystkie toalety są dostępne, znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni i papierowe ręczniki. Klamki i krany oraz sanitariaty są przemywane środkiem dezynfekującym przed, w trakcie i po wydarzeniu.
11. Kasa teatru czynna jest na 1,5 godziny przed przedstawieniem, preferowana przez nas forma sprzedaży to sprzedaż online poprzez stronę Teatru Soho. Przyjmujemy płatności tylko w formie bezgotówkowej.
12. Zakazany jest wstęp do teatru osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
13. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie składane jest przy wejściu na wydarzenie lub przy zakupie biletu on-line.
14. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i wzajemną troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo. Do zobaczenia w teatrze!